Ochrana životního prostředí I. - odpady, obaly, chemické látky a směsi

Ukázka

Zhlédnuto: 7212x

Informace o akci

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků se způsoby nakládání s odpady ostatními i nebezpečnými. Definuje povinnosti ve vztahu ke státní sféře (povinná hlášení, průběžná evidence, základní popisy odpadů) a povinnosti nakládání s odpady v rámci firmy (označování, shromažďování). Účastníci se dozví jakým způsobem se odpady recyklují, případně kdy končí na skládkách či spalovnách. Seznámí se ze základními skupinami obalů, zjistí, které povinnosti se na ně vztahují a jaké jsou rozdíly mezi povinnými osobami a účastníky systému EKOKOM.

Účelem školení je také seznámit se s povinnostmi v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, zdůraznit rozdíly mezi povinnostmi vztaženými pro látky a pro směsi (včetně označování), vysvětlit formální stránky nových bezpečnostních listů, způsoby oznamování chemických materiálů na MZd.

Určeno pro:
Odpovědné zaměstnance malých, středních firem a organizace
Studenty škol, uchazeče o zaměstnání vedené na ÚP.

Odborný garant a lektor:
Ing. Kateřina Němčíková, specialista OŽP, poradce a auditor certifikační organizace

Program semináře:
Nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady, povinnosti organizací, recyklace
Povinnosti v oblasti nakládání s obaly
Chemické látky a směsi, povinnosti, označování, bezpečnostní listy, oznamování
chemických materiálů
Související legislativní předpisy
Doporučená literatura
Diskuse

Obsah semináře:

1. část - Odpady
Co je to odpad
Příklady odpadů
Jak se zbavit odpadu
Co není odpadem
Kdo je původce odpadů - u koho vznikají odpady (právnické i fyzické osoby)
Povinosti původců odpadů (týká se drtivé většiny firem a organizací)
Zařazení odpadů podle druhů a kategorií
Nebezpečné vlastnosti odpadů
Co je katalogové číslo odpadu, příklady
Zajištění přednostního využití odpadů
Povinnosti související s využitím odpadů
Ověření nebezpečných vlastnosí odpadů a nutnost nakládání s nimi podle jejich skutečných vlastností
Označování ostatních odpadů (papír, sklo, plast...)
Označování nebezpečných odpadů
Zabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
Vedení průběžné evidence odpadů
Obsah průběžné evidence odpadů
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů
Ohlašování odpadů
Přeprava odpadů
Povinnost spolupráce s kontrolními orgány
Zajištění kontrolní činnosti
Zajištění činnosti odpadového hospodáře
Zpětný odběr výrobků (povinnosti prodejců, výrobců...)

2. část - Nakládání s obaly
Účel zákona souvisejícího s nakládáním s odpady
Základní pojmy nakládání s obaly
Uvedení obalu na trh
Uvedení obalu do oběhu
Vratný obal
Základní požadavky
Značení obalů
Značky na obalech
Povinnosti při uvedení obalu na trh / do oběhu
Autorizovaná obalová společnost EKOKOM, a.s.

3. část - Chemické látky a směsi
Nebezpečné látky nbo nebezpečné směsi
Bezpečností list
Nejčastější nedostatky
Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky
R-věty, S-věty
Dokumenty
Povinnosti při nakládce a vykládce nebezpečných věcí (ADR) - okrajově
Chemické látky a směsi (CLP)
Změny (základní) vycházející z CLP
Symboly nebezpečnosti
Požadavky CLP - nebezpečí, varování
Příklad H - věty
Příklad EUH - vět
Příklad P - věty
Třídy nebezpečnosti
Časová osa
Přechodné období

Cena:
484,- Kč včetně 21% DPH / přísup k celému semináři včetně možnosti stažení

Slevy:
10% - registrovaní čtenáři knihoven zapojených do projektu Směřovat výš!
50% - studenti, nezaměstnaní vedeni na úřadě práce

Individuální - máte-li přidělen slevový kód od partnerů a spolupracovníků zapojených do projektu Směřovat výš!

V případě zakoupení většího počtu licencí (použití ve více zařízeních a pro více osob) jsou uplaťnovány následující slevy:
2.-3. licence - 10% z konečné ceny licence s DPH
4.-5. licence - 15% z konečné ceny licence s DPH
6.-9. licence - 20% z konečné ceny licence s DPH
10 a více - 25% z konečné ceny licence s DPH

Pravidelným zákazníkům, a při zakoupení většího počtu licencí (jednoho nebo více tématických videí), poskytujeme individuální slevy. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Objednat seminář - 1. blok

Doporučujeme objednat také 2. blok na téma vody, ovzduší, havárie

 Kompletní záznam seminářů můžete objednat v našem e-shopu.

Ukázat celý text

Termín konání

11. března 2014

Místo konání

Městská knihovna Havířov
Svornosti 2
Havířov

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 26 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 48 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 125 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 394 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 720p HD, velikost: 625 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 1080p FullHD, velikost: 1395 MB)
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 10 MB)

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a dalším partnerům za spolupráci

Page generated in 1.5209 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál