Ochrana životního prostředí II. - vody, ovzduší a havárie

Ukázka

Zhlédnuto: 3818x

Informace o akci

Seminář je zaměřen seznámení účastníků se způsoby nakládání s vodami, kdy jsou nutná rozhodnutí státní správy, jakým způsobem probíhají odběry a rozbory vod, poplatky za odběr a vypouštění vod, požadavky na zpracování havarijních plánů v oblasti vodního hospodářství (povodňový plán, havarijní plán při zhoršení kvality vod). Povinnosti v oblasti ochrany ovzduší, základní informace o znečišťujících látkách, způsoby zachycení, informace o smogových situacích, povinnosti v oblasti ovzduší pro vyjmenované a nevyjmenované zdroje, způsoby evidence, hlášení v rámci integrovaného systému, obsahy provozních řádů.

Určeno pro:
Odpovědné zaměstnance malých, středních firem a organizace
Studenty škol, uchazeče o zaměstnání vedené na ÚP.

Odborný garant a lektor:
Ing. Kateřina Němčíková, specialista OŽP, poradce a auditor certifikační organizace

Program semináře:
Nakládání s vodami, odběry a rozbory vod, poplatky, havarijní plány, povodňový plán
Prevence závažných havárií, hodnocení ekologické újmy
Povinnosti v oblasti ochrany ovzduší, znečišťující látky, způsoby zachycení, smogové situace, vedení evidence, povinná hlášení, obsah provozních řádů
Související legislativní předpisy
Doporučená literatura
Diskuse

Obsah semináře:

1. část - Ochrana vod
Vymezení pojmů (pitná voda, podzemní vody, povrchové vody, vodní dílo...)
Závadné látky
Povolení - povrchové vody
Povolení - podzemní vody
Nutná povolení související s vodami
Souhlas vodoprávního úřadu
Ohlášení k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod
Měření vod
Poplatky
Havarijní plán
Zacházení se závadními látkami
Povinnosti související s nakládáním se závadnými látkami
Povodeň
Ochrana před povodněmi
Obsah povodňových plánů
Povodňový plán
Dílčí povodňová opatření
Čištění odpadních vod

2. část - Ovzduší, havárie
Prevence závažných havárií
Příčiny vzniku havárie
Zařazení do kategorie A, B
Protokol o nezařazení
Ekologická újma
Základní hodnocení rizik ekologické újmy
Provozní činnosti
Podrobné hodnocení rizik ekologické újmy

Ochrana ovzduší
Kategorizace zdrojů
Vyjmenované zdroje
Poplatek za znečišťování
Povinnosti provozovatele zdroje znečištění ovzduší (všech)
Povinnosti provozovatele vyjmenovaného ZZO
Měření
Účinky látek znečišťujících ovzduší
Plyny vyvolávající skleníkový efekt
Dělení toxických látek v ovzduší podle účinku
Škodlivé látky vstupující do organismu

Cena:
484,- Kč včetně 21% DPH / přísup k celému semináři včetně možnosti stažení

Slevy:
10% - registrovaní čtenáři knihoven zapojených do projektu Směřovat výš!
50% - studenti, nezaměstnaní vedeni na úřadě práce

Individuální - máte-li přidělen slevový kód od partnerů a spolupracovníků zapojených do projektu Směřovat výš!

V případě zakoupení většího počtu licencí (použití ve více zařízeních a pro více osob) jsou uplaťnovány následující slevy:
2.-3. licence - 10% z konečné ceny licence s DPH
4.-5. licence - 15% z konečné ceny licence s DPH
6.-9. licence - 20% z konečné ceny licence s DPH
10 a více - 25% z konečné ceny licence s DPH

Pravidelným zákazníkům, a při zakoupení většího počtu licencí (jednoho nebo více tématických videí), poskytujeme individuální slevy. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Objednat seminář - 2. blok

Doporučujeme objednat také 1. blok na téma odpady, obaly, chemické látky a směsi

 Kompletní záznam seminářů můžete objednat v našem e-shopu.

Termín konání

11. března 2014

Místo konání

Městská knihovna Havířov
Svornosti 2
Havířov

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 26 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 49 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 127 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 398 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 720p HD, velikost: 630 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 1080p FullHD, velikost: 1401 MB)
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 10 MB)

Fotogalerie

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a dalším partnerům za spolupráci

Page generated in 1.3668 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál