Obchodní podmínky

Internetový prodej TVkurzy.cz

 
Obchodní podmínky mezi provozovatelem Internetového obchodu TVkurzy.cz a klientem.
 
Úvod

Internetový obchod TVkurzy.cz
Hamri Plus s.r.o.
Polní 411
739 61  Třinec

IČ: 03599523
DIČ: CZ03599523


Internetový obchod TVkurzy.cz, zastoupený společností Hamri Plus s.r.o., je obchodní značka TVkurzy.cz. Internetový obchod TVkurzy.cz je projekt, jehož cílem je poskytnout klientům pestrou nabídku výrobků z různých oblastí. Ucelená nabídka umožňuje zvolit tu nabídku výrobků, která klientovi nejlépe vyhovuje.


Objednávka

Každý klient má možnost zaslat libovolný počet závazných objednávek odborných akcí a / nebo vidozáznamů, které jsou nabízeny v rámci projektu Internetový obchod TVkurzy.cz. Vyplněním objednávkového formuláře se klient zavazuje převzít a následně uhradit zboží / služby, která je předmětem objednávky.


Poptávka a nabídka

V případě speciální poptávky výrobků / služeb (např. při větším množství; použití výrobků / služeb pro neziskové účely; v případech, kdy není možné dopředu stanovit cenu - např. u různé kombinace netypických výrobků nebo služeb, apod.) Vám doporučujeme zaslat nejprve poptávku (vše uveďte do poznámek), na základě které Vám bude stanovena cena námi nebo našim partnerem. Pokud Vám budou podmínky vyhovovat, dohodneme již individuálně další postup vyřízení objednávky.


Vyřízení objednávky

Přijatá objednávka bude vyřízena, po případném upřesnění a doplnění, zástupci Internetového obchodu TVkurzy.cz nebo předána k vyřízení partnerům projektu, kteří uvedený prodej výrobku / služby zajišťují / realizují.


Způsob doručení

Způsob doručení výrobku / služby je s klientem dohodnut individuálně, neuvede-li v objednávce jinak. Ke způsobu doručení (např. u výrobků nebo videozáznamů) se používají běžně dostupné možnosti - poštou, osobně, osobní stažení, apod.

Způsob úhrady a platební podmínky

Úhrada výrobku / služby probíhá na účet provozovatele Internetového obchodu TVkurzy.cz pouze v případě, prodává-li výrobek / službu provozovatel. Bude-li výrobek / služba poskytnut partnerem projektu, bude úhrada provedena na základě dohody mezi klientem a partnerem.

Není-li stanoveno jinak (např. dohodou), jsou v platnosti standardní platební podmínky - úhrada hotově při převzetí, úhrada fakturou se splatností 8 dní, úhrada zálohovou fakturou, apod. Objednáním výrobku / služby se klient zavazuje k úhradě bez zbytečných odkladů.

Pokud klient neuhradí výrobek / službu ve stanovený termín, budou využívány všechny dostupné právní kroky v souladu s legislativou ČR.


Smluvní vztahy

Smluvní vztahy vznikají výhradně mezi klientem a provozovatelem Internetového obchodu TVkurzy.cz v případě, poskytuje-li prodej výrobků / služeb provozovatel přímo. Bude-li výrobek / služba poskytnut našim partnerem, vzniká smluvní vztah výhradně mezi klientem a partnerem.


Cena služby

Přijetí poptávky a vystavení nabídky k výrobku poskytuje Internetový obchod TVkurzy.cz zcela bezplatně.


Reklamace

Reklamace přijímá provozovatel Internetového obchodu TVkurzy.cz pouze v případě, byl-li výrobek / služba poskytnuta provozovatelem. V jiných případech se reklamace řídí podmínkami partnera projektu, který poskytl výrobek. Není-li stanoveno jinak, jsou v platnosti obecně závazné předpisy právního řádu České republiky.


Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel Internetového obchodu TVkurzy.cz si vyhrazuje právo na změnu podmínek (ceny, rozsahu, kvality, atd.) nabízených výrobků prezentovaných na TVkurzy.cz. Závazná nabídka Internetovým obchodem TVkurzy.cz zaslaná klientovi již bude obsahovat přesnou specifikaci.


Ostatní

Hlavním cílem Internetového obchodu TVkurzy.cz je klienta pohodlně "informovat o možnostech" a následně navrhnout možné řešení poptávky. Klient má možnost svobodné volby mezi nadídkami Internetového obchodu TVkurzy.cz, partnerů projektu či jiných organizací. Je-li Vám cokoliv nejasné, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Page generated in 1.5008 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál