Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování je téma související s odborným seminářem Měření v systémech řízení. Získejte více informací o tomto tématu prostřednictvím záznamu odborného semináře "Měření v systémech řízení".

Seminář se uskutečnil 29. září 2015 ve školícím centru TVkurzy.cz v Ostravě. Lektorem byl odborník na dané téma, poradce a auditor Ing. Drahomír Manoušek. Ukázku ze semináře naleznete níže.
Více informací o semináři a možnost objednání záznamu celého školení >>>

 

Přehled témat semináře Měření v systémech řízení

1. část
Význam dokumentů (dokumenace)
Principy systému managementu kvality
Orientace na zákazníka
Vůdcovství
Zapojení lidí
Procesní přístup
Systémový přístup k managementu
Neustálé zlepšování
Orientace na fakty při rozhodování
Druhy měření
Výhody systémových měření
Charakteristika systémových měření
Požadavky na systémová měření
Systémová měření

2. část
Měření spokojenosti zákazníků
Pojem „spokojenost zákazníka“
Pojem „loajalita zákazníka“
Metodika měření spokojenosti zákazníků
Definice zákazníka
Definice požadavků zákazníků
Dělení požadavků
Znaky spokojenosti
Metoda naslouchání hlasu zákazníka
Návrh dotazníků
Stanovení velikosti výběru
Metody vzorkování
Výběr vhodné metody sběru dat
Vyhodnocování dat
Okno zákazníka
Loajalita zákazníka
Měření loajality
Zlepšování (PDCA cyklus)
Měření výkonnosti konkurence
Členění benchmarkingu
Význam benchmarkingu
Metodika benchmarkingu
Kodex vedení benchmarkingu

3. část
Měření nákladů na systém
Etapy procesu finančních měření
Modely finančních měření
Model PAF
P – prevence
A – posuzování
F – vady (interní)
F – vady (externí)
Model COPQ (Cost of Poor Quality)
Procesní náklady
Výdaje na životní cyklus
Výdaje na interní vady
Výdaje na externí vady
Výdaje na hodnocení
Výdaje na prevenci
Promrhané investice a příležitosti
Škody na prostředí
Výdaje vztahující se ke kvalitě u uživatele
Výkonnost procesů
Požadavky na měření výkonnosti procesů
Univerzální ukazatele výkonnosti procesů
Ukazatele měření výkonnosti výrobních procesů
Ukazatele měření výkonnosti nevýrobních procesů
Výkonnost systemů managmentu kvality
Měření externí výkonnosti QMS
Měření interní výkonnosti QMS
Sebehodnocení
Přístupy a metody sebehodnocení

 

Videa

Page generated in 1.3346 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál