Rizika ve Vaší firmě

Rizika ve Vaší firmě

TVkurzy.cz si Vám dovolují nabídnout televizní záznam odborného semináře na aktuální téma, který se týká všech firem! Nepochybně jste se i ve Vaší firmě již několikrát setkali s negativními jevy, které měly velký vliv na chod celé firmy (krádeže, zpronevěra, nemoc, technická závada, poškození, požár, živelná pohroma a mnohé další nepříjemnosti).

Víte jak těmto rizikům čelit? Jak je maximálně eliminovat nebo jim zabránit? Jak díky tomu snížit finanční ztráty, zbytečnou námahu nebo například poškození dobrého jména firmy? Pokud ne, doporučujeme Vám záznam odborného semináře „Řízení rizik“, který proběhl 30. září 2015. Přiblíží Vám témata, se kterými se setkává každá firma...

Mimo jiné přiblíží následující témata:

  • definice rizika a nebezpečí
  • identifikace zdrojů nebezpečí ve Vaší firmě
  • prevence a ochrana před riziky

Cena za záznam semináře činí pouze 484,- Kč včetně 21% DPH.

 

Více informací o semináři >>>

 

 Ušetřete čas, peníze a námahu...

Vzdělávejte se a získejte zkušenosti
jednoduše, efektivně, kvalitně, rychle a  levně
s TVkurzy.cz!

 

Videa

Page generated in 1.4471 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál